Programm Promo 09 (2018-2020)
Programm GT Promo 01 (2019-2021)
Programm CBC Promo 01 (2019-2021)

Ech well meng Studenten zu jonken Erwuessene féieren, déi sech selwer eppes Guddes ze Iessen an ze Drénke maache kennen, sech de weltwäite Problemer vun eiser Zäit bewosst sinn, Zesummenhäng vu Wirtschaft, Politik an Ëmwelt erkennen, dobäi déi technesch Méiglechkeete gesinn oder sech an se era schaffe kennen an hoffentlech am Aklang mat eisem Planéit liewe wëllen.


Marco Kiesgen, am Dezember 2010


Energie et Environnement-cours depuis promo10 (2019/20)

Energie et Environnement-cours promo 1-9

Umwelt
Wasserkreislauf
Energiewandler
Umweltprobleme
Umwelttechnologie


Procédés/Processus de Fabrication (Verfahrenstechnik)-cours depuis promo10 (2019/20)

Procédés/Processus de Fabrication (Verfahrenstechnik)-cours promo 1-9